Галерия > Mercedes, различни събития, 2010, мултимедия, озвучаване