Галерия > Откриване на пътен възел Симеоново, 2010, озвучаване